ONZE OUDERWERKING

OUDERS ONDERSTEUNEN DE SCHOOL

Ouders spelen een cruciale rol binnen onze school. Onze school in ontstaan in de schoot van de lagere Steiner basisschool te Anderlecht. Een team van leerkrachten en ouders bundelende in 2015 hun krachten en startte de 7de klas. Elk jaar werd er verder gebouwd en groeide de school uit tot een volwaardige secundaire school met 6 klassen.

De groep van ouders en leerkrachten bestaat nog steeds en komen regelmatig samen om de school verder te bouwen. Elke ouder van de school kan zijn steentje bijdrage en elk talent telt. Wil je meer weten over deze initiatiefgroep neem contact op via deze link.

Naast deze groep zijn er nog andere initiatieven : klusdagen, poetsweekenden, ouderactiviteiten, klasouders, begeleiden bij uitstappen, ….

 

De Steinerschool wil de ouders volop betrekken bij de evolutie van hun kinderen. Het overleg over de kinderen is de kern van de relatie ouders – school.

Meerdere keren per jaar nodigt de klastitularis de ouders uit voor een klassikale ouderavond. Hierop bespreekt de klastitularis, eventueel met de vakleraren, de leerprocessen, de pedagogische achtergronden en de evolutie van de klasgroep. Vanzelfsprekend is iedere leraar individueel aanspreekbaar over de vorderingen van elke leerling.

Wij zien de school als een sociale gemeenschap waarin ieder zijn steentje bijdraagt tot het welslagen van dit gezamenlijk project. Bij het inschrijven van hun kind in de Steinerschool nemen ouders dan ook een persoonlijk engagement.