MIDDENBOUW

PEDAGOGIE

De middenbouw is een aparte entiteit binnen de school en kenmerkt de overgangsfase tussen onder- en bovenbouw en worden beetje bij beetje voorbereid om meer zelfstandig aan de slag te kunnen gaan in de bovenbouw.

Ook de kinderen bevinden zich in een overgangsfase tussen het kind zijn en de puberteit die voor de deur staat. We hebben dus bijzondere aandacht voor beide aspecten die in de leerling schuil gaan. Kinderen worden zich daarbij ook voor het eerst écht bewust van zichzelf en dat vraagt een aparte aanpak.

Er is veel plaats voor omhulling: de leerlingen worden van dichtbij opgevolgd door de titularis, zorgcoördinator en vakleraren. Het volledige lerarenteam bespreekt de leerlingen in een wekelijkse vergadering.

In het periodeonderwijs is er veel aandacht voor het op verschillende manieren leren verwerken van leerstof. De leerlingen nemen notities, maken thuis een verwerking en daags nadien wordt de leerstof herhaald aan de hand van die verwerkingen. Er wordt weinig met handboeken gewerkt, zodat de leerlingen zich de leerstof werkelijk eigen kunnen maken. Voor vakken als wiskunde, Frans, Engels, Nederlands zijn er cursussen die nauwer aansluiten bij onze pedagogie.

 

KLAS 7

De 7e klas (1e middelbaar) wordt gekenmerkt door het verleggen van grenzen en ontdekkingen. De leerlingen gaan over naar een nieuwe school en een nieuw deel van hun leven. Ze ontdekken wie ze zelf zijn en ook op sociaal vlak is dit een bewogen periode. Dan leren over de ontdekkingsreizigers als Magellaan en Marco Polo, die de wereld niet enkel ontdekten, maar ook veranderen, is verstelstof waar leerlingen zich innerlijk volledig mee kunnen verbinden en waar ze met open mond naar luisteren.

Ook in het fysieke staat grenzen verleggen centraal, in bijvoorbeeld een avonturenweek in de Ardennen. In aardrijkskunde wordt het sterrenstelsel ontdekt en in de vreemde talen is er voor het eerst plaats voor echte lessen Engels en het daarbijhorende inlevingsvermogen in een andere cultuur. In de lessen cultuurbeschouwing worden andere culturen en volkeren ontdekt en besproken. Ook de inhouden van vakken als P.O., tuinbouw, houtbewerking, wiskunde en Nederlands sluiten hierbij aan.

KLAS 8

De 8e klas (2e middelbaar) kenmerkt een revolutionaire periode. Het verschil met de 7e klasser kan bij momenten gigantisch lijken. Innerlijk woedt er eveneens een revolutie, de puberteit ontwaakt. In de vertelstof slaan de verschillende revoluties (bv. Franse, Industriële) erg aan. Leerlingen willen zaken écht gaan doorgronden en begrijpen, ook in het fysieke. Dit komt bijvoorbeeld terug in de lessen techniek-fysica. Het woelige puberbrein is daarnaast enorm gebaat bij structuur. Die wordt bij uitstek gevonden in de meetkunde of de grammatica in Frans, Engels en Nederlands. Ook in P.O. is er meer structuur aan de orde; zo wordt in de 8e klas perspectieftekenen geleerd.

Bij dit alles staat zelfredzaamheid voorop. Naar het einde van de middenbouw toe is het de bedoeling dat leerlingen zoveel mogelijk hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Daarbij worden ze twee jaar lang begeleid door dezelfde klastitularis die een nauwe band opbouwt met haar/zijn klas.

 

LESSENTABEL

 

MAANDAG
periode

LO

LO
Frans
Engels
Frans
Nederlands
Muziek
Muziek
DINSDAG
periode

periode

Frans
Engels
Nederlands
Engels
WOENSDAG
periode

periode

Wiskunde

Wiskunde

DONDERDAG
periode
keuzeruimte
Wiskunde
Wiskunde
Cultuurbeschouwing

VRIJDAG
periode

periode

Techniek
Techniek
Handw/hout/koken
Handw/hout/koken
KLAS 8
MAANDAG
08h30 - 10h40
periode
09h50 - 10h40

periode

10h55 - 11h45
LO
11h45 - 12h45
LO
13h30 - 14h20
Frans
14h20 - 15h10
Nederlands
15h10 - 16h00
KLAS 8
DINSDAG
08h30 - 10h40
periode
09h50 - 10h40

Frans

10h55 - 11h45
Nederlands
11h45 - 12h45
Wiskunde
13h30 - 14h20
Engels
14h20 - 15h10
Frans
15h10 - 16h00
KLAS 8
WOENSDAG
08h30 - 10h40
periode
09h50 - 10h40

Cultuurbeschouwing

10h55 - 11h45
Muziek
11h45 - 12h45
13h30 - 14h20
14h20 - 15h10
15h10 - 16h00
KLAS 8
DONDERDAG
08h30 - 10h40
periode
09h50 - 10h40
Keuzeruimte
10h55 - 11h45
PO
11h45 - 12h45
PO
13h30 - 14h20
Wiskunde
14h20 - 15h10
Engels
15h10 - 16h00
KLAS 8
VRIJDAG
08h30 - 10h40
periode
09h50 - 10h40

Techniek

10h55 - 11h45
Techniek
11h45 - 12h45
Handw/hout/koken
13h30 - 14h20
Handw/hout/koken
14h20 - 15h10
15h10 - 16h00

OVERZICHT EXTRA-MUROSWEKEN

De extra-murosweken worden doorgaans als vijfdaagse in het eerste en tweede semester georganiseerd.
In de bovenbouw organiseren we tijdens deze periodes doorgaans de ‘stageweken’.

 7e klas

  • kennismakingstweedaagse (1ste semester)
  • avonturenweek Ardennen / zeeklas (2de semester)

 8e klas

  •  projectuitstap / tweedaagse Brussel (1ste semester)
  •  zeilweek / avonturenweek Ardennen (2de semester)