MIDDELBAAR ONDERWIJS

 

In een middelbare steinerschool tellen wij door van de zevende tot de twaalfde klas.
De middelbare school bestaat uit de middenbouw (1ste graad, of zevende en achtste klas) en de bovenbouw (2de en 3de graad van het algemeen en technisch secundair onderwijs, of negende tot en met twaalfde klas). Het onderwijs wordt gegarandeerd door een team van vakleraren.
Elke klas heeft een klasleraar, die de evolutie van de klas opvolgt in klassenraden en een centrale rol vervult in het contact met de leerlingen en de ouders. Uiteindelijk blijven alle leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding. Eén van de belangrijkste basisprincipes van onze pedagogie is dat jonge mensen tot in de twaalfde klas naast cognitieve vakken ook praktische en kunstzinnige vakken aangeboden krijgen. Uiteraard liggen de accenten bij elk vak anders, maar toch worden voor elk vak cognitieve, affectieve en wilsvormende doelstellingen nagestreefd (denken – voelen – willen). Deze drie elementen moeten samen een evenwicht vormen, zodat jongeren kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen met een ontplooiing van heel hun persoonlijkheid. De eerbied voor deze persoonlijke ontwikkeling is toonaangevend.