WELKOM OP ONZE SCHOOL

Wij zijn een vestiging van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen (MSV). Onze middelbare school is een ASO-school met het gangbare aanbod aan kennisvakken, maar met veel meer aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Ons doel blijft immers: opvoeden en onderwijzen in de drie belangrijke levensgebieden. Denken, voelen en willen. Hoofd, hart en handen.

Na het laatste jaar wordt een gehomologeerd diploma afgeleverd, waarmee men vele richtingen uit kan, inclusief de universiteit. De leerplannen van onze middelbare school kunt u lezen op: http://www.steinerscholen.be/het-steineronderwijs/documentatie/

 INFO – AANKONDIGINGEN

  • Pedagogische avond op donderdag 20 april 20uur. Pukkels, drama en spierballen. Hoe kijken we naar de ontwikkeling van kinderen. En hoe ondersteunen we hen.

Kalender

 

  • Donderdag 30/3: Klassenraad – geen school voor leerlingen
  • Dinsdag 18/4: Oudercontact
  • Zaterdag 23/4: Klus- & knutseldag voor ouders
  • Donderdag 20/4: Steinerpedagogische ouderavond met Nicolas De Cono, kinderarts uit Gent.

INSCHRIJVEN MIDDELBARE SCHOOL

Ouders die hun kind willen inschrijven voor klas 7 in onze school, moeten hun kind eerst aanmelden. Dat kan tussen 27 maart en 21 april 2023 via: Inschrijven in Brussel

Voor de inschrijving in de hogere jaren (klas 8-12) kunnen ouders hun kind rechtstreeks op onze school inschrijven vanaf 16 mei. Een aanmelding vooraf is niet nodig.

Vrije inschrijvingen starten op 16 mei 2023.
Meer info rond de vrije inschrijvingen vind je op inschrijven in Brussel
Opgelet ! Er is geen voorrang voor kinderen uit de lager basisschool van de Steinerschool. Kinderen met broer of zus in het middelbare Steinerschool krijgen wel voorrang. Inschrijving start ook vanaf 27 maart.

Voor alle verdere inlichtingen kan je terecht bij de directie of het secretariaat.