WELKOM OP ONZE SCHOOL

Wij zijn een vestiging van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen (MSV). Onze middelbare school is een ASO-school met het gangbare aanbod aan kennisvakken, maar met veel meer aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Ons doel blijft immers: opvoeden en onderwijzen in de drie belangrijke levensgebieden. Denken, voelen en willen. Hoofd, hart en handen.

Na het laatste jaar wordt een gehomologeerd diploma afgeleverd, waarmee men vele richtingen uit kan, inclusief de universiteit. De leerplannen van onze middelbare school kunt u lezen op: http://www.steinerscholen.be/het-steineronderwijs/documentatie/

 INFO – AANKONDIGINGEN

 

  • Info rond de procedure voor de inschrijvingen vind je hieronder

Kalender 

Vrijdag 1 september : 9u00 – 12u00 : Eerste schooldag(poort open vanaf 8u40)

Donderdag 7 september : Ouderavond voor alle klassen

Maandag 25 september : Klasavond klas 9 & 10

Donderdag en vrijdag 28 – 29 september : Sint-Michaël Tweedaagse

INSCHRIJVEN MIDDELBARE SCHOOL

Uw kind inschrijven in klas 7 (1 A)

Op 15 mei om 10u krijgen ouders een toewijzingsbericht van het LOP over hun schoolkeuze bij de aanmeldingen. Indien er geen plaats is in de school waarvoor u koos, komt u automatisch op de wachtlijst terecht. De wachtlijst geldt tot en met 6 oktober 2023.

Het aantal vrije plaatsen in scholen wordt ook op 15 mei bekend gemaakt op www.inschrijveninbrussel.be

In geval van toewijzing aan onze school kunnen ouders hun kind inschrijven vanaf 16 mei tot 12 juni. Inschrijven kan via mail naar inschrijvingen@zonnedauw.org U hoeft dus niet naar school te komen voor de inschrijving.
Begin juli plannen we kennismakingsgesprekken. U krijgt hiervoor een uitnodiging via mail.

Heeft u zich niet aangemeld voor onze school? Dan kan u nog inschrijven zolang er vrije plaatsen zijn. Dat kan vanaf 16/5 om 9u door te mailen naar inschrijvingen@zonnedauw.org
Deze vrije inschrijvingen lopen volgens chronologie; first come, first served.

 Uw kind inschrijven voor klas 8-12 ASO Steinerpedagogie

Leerlingen die reeds bij ons op school zaten in schooljaar 2022-2023, worden automatisch opnieuw ingeschreven voor het volgende schooljaar. Als ouder hoef je hier niets voor te doen.

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 30/5 om 9u door te mailen naar inschrijvingen@zonnedauw.org

Deze inschrijvingen gebeuren ook volgens chronologie: first come, first served.

 Voor alle verdere inlichtingen kan je terecht bij de directie of het secretariaat.